Ābeļu aizsargu nodaļas koris

Jauktais koris

Darbības vieta

Jēkabpils apriņķis

Informācija

Jānis Kalniņš