E. Dārziņš - Mēness starus stīgo

E. Dārziņš

Aspazija

Mēness starus stīgo
Dzelmē dzidrajā,
It kā balsis mani
Turpu aicina:

Nāc man līdzi, dodies
Plašā tālumā,
Ļaujies sevi aizvest
Nāru laiviņā.

Buras tīra zelta,
Irklis sudrabvīts,
Zvaigznes ceļu rāda,
Vada auseklīts.

Nāc man līdz, es zinu
Malu laimīgu,
Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu.

Tur, kur stars ar staru
Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu -
Jūtās satiekas.

Zemes ilgošana
Tur kā migla klīst,
Mūžam nebeidzama
Gaismas straume līst.

Notis

Audio