Es beju māmeņai

St.Broka apdare

Latgaliešu tautas dziesmas vārdi

Es beju māmeņai vīna poša meiteņa,
Nazynu kaidu veiru jimt.
Māmeņa soka: gruovroča dālu,
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā.
Vysi tod sauks par gruovrača sīvu,
Gruovracs dubļu bridiejeņš.
Es beju māmeņai vīna poša meiteņa,
Nazynu kaidu veiru jemt.
Māmeņa soka: skrūdera dālu,
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā.
Vysi tod sauks par skrūdera sīvu,
Skrūders bikšu luopeituojs.
Es beju māmeņai vīna poša meiteņa,
Nazynu kaidu veiru jemt.
Māmeņa soka: bondara dālu,
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā.
Vysi tod sauks par bondara sīvu,
Bondars bucu steipuotuojs.
Es beju māmeņai vīna poša meiteņa,
Nazynu kaidu veiru jemt.
Māmeņa soka: spieļnīka dālu,
Niu, niu, māmeņ, jā, jā, jā.
Tēteite spieļuos, bierneni doncuos,
Poša leidza prīcuošūs.

Notis