Sērmi zyrgi, jauni puiši

J.Rozīša apdare

Latgaliešu tautas dziesmas vārdi