Tymsā mani tautys veda

I.Rupaines apdare

Latgaliešu tautas dziesmas vārdi