Es gulu, gulu

A.Šķepasta apdare

Latviešu tautasdziesmas vārdi

Es gulu, gulu, man sapnī rādās,
mans mīļais are man’ nerunā.
Es sēž pie loga raudādama,
Mans mīļais seglo kumeliņ’.
Uz zirga lekdams, cepuri cēla,
Ardievu, sirsniņ mīļākā.