Latviski lai atskan dziesma

K.Baumaņa mūzika

M.Lapas vārdi

Latviski lai atskan dziesmas
Baltās jūras piekrastē!
Lai deg tautas mīlīb’s liesmas,
Latvju dēlu sirsniņās!

Dziesmas sirdi remdina,
Kad to bēdas skumdina.

Latviski lai atskan dziesmas
Allaž mīļā Latvijā!
Dievs lai novērš visas briesmas
Mūsu dārgā tēvijā.

Dziesmas naidu mazina,
Tautas dēlus briedina.

Latviski lai atskan dziesmas
Katrā latvju būdiņā!
Tad degs tautas mīlīb’s liesmas
Tautas dēlu sirsniņā!

Turp, kur mājo dziesmu gars,
Atspīd vienprātības stars.