E. Vīgners - Strauja, strauja upe tecēj’

E. Vīgnera apdare

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Strauja, strauja upe tecēj’
Gar brālīša namdurvīmi.

Nedrīkstēju pāri jāti,
Baidās manis kumeliņis.

Jāj, brālīti, droši pāri,
Neslīks tavis kumeliņis.

Apakšāi balta smilte,
Virsū skaidris ūdentiņis.

Zobens grieza baltu smilti,
Ūdens skalo kumeliņu.

Spoža spalva kumeļami,
Vēl spožāki iemauktiņi.

Uz akmeņa malku cirtu,
Strautā kūru uguntiņu.

Lai sildāsi tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.

Notis

Audio