J. Vītols - Mežezers

J. Vītola mūzika

A. Drostes-Hīlshofas vārdi A. Ķēniņa tulkojumā

Viņš rīta mirdzā dus tik klusi,
Tik mierīgi kā bērna gars.
Kā dvesma viņu skūpstījusi,
Vēl krastā nejūt zieds, ne zars;
Tik spāres zibinās un trīc;
Zilzeltains stiebriņš karmīnzīds.

Un saulīte kur mazgājas,
Tur zirneklīši airējas.
Vēl puķītes, kas krastā zied,
Tās dzird, ko niedrājs snaudā dzied.
Pār visu žūžo vēsmiņa,
Kā mieru, mieru dvesdama.

Notis

Audio