Ē. Siliņš - Dietu, dietu, jaunas meitas

Ē. Siliņa apdare

Latgaliešu tautas dziesmas vārdi

Dietu, dietu, jaunas meitas,
Nesēžati soliņā:
Diezgan vecu māmuliņu
Soliņāi sēdētāj’.
Trādi rallā, rādi rallā,
Rādi rallā, rādi rallalā.
Rallā, rallā, rallā, rallā,
Rādi rallā, rallālā.

Ai, kājiņas, ai, kājiņas,
Dancot griba, dancot grib;
Es ar būtu dancojusi, -
Nav tīkama dancotāj’.
Trādi rallā, rādi rallā,
Rādi rallā, rādi rallalā.
Rallā, rallā, rallā, rallā,
Rādi rallā, rallālā.

Velc, brālīti, baltus cimdus,
Ved māsiņu dancināt.
Lai māsai baltas avis
Visu mūžu dzīvojot.
Trādi rallā, rādi rallā,
Rādi rallā, rādi rallalā.
Rallā, rallā, rallā, rallā,
Rādi rallā, rallālā.

Dejat, brāļi, zābakiemi,
Lai rīb tautu istabiņ’.
Sit, māsiņa, plaukstiņāmi,
Lai skan tavi gredzentiņ’.
Trādi rallā, rādi rallā,
Rādi rallā, rādi rallalā.
Rallā, rallā, rallā, rallā,
Rādi rallā, rallālā.