S. Broks - Aiz azara bolti bārzi

S.Broka apdare

Latgaliešu tautas dziesmas vārdi

Aiz azara bolti bārzi
Sudrabeņa lapeņom,
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
Sudrabeņa lapeņom.

Tur aizvede muņ mōseņu
Sudrabeņa kalējam,
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
Sudrabeņa kalējam.

Vīna poša maņ mōseņa
Tū aizvede tauteņōs,
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
Tū aizvede tauteņōs.

Muna poša leigaveņa
Nagrib maņim mutes dūt,
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
Nagrib maņim mutes dūt.

Īšu pōri azarami
Jemšu, kura mutes dūd,
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
Jemšu, kura mutes dūd.

Aiz azara bolti bārzi
Sudrabeņa lapeņom,
Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
Sudrabeņa lapeņom.

Notis

Audio