O. Grāvītis - Rozēm kaisu istabiņu

O. Grāvīša apdare

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Rozēm kaisu istabiņu,
Tautu dēlu gaidīdama.
Kad atnāca tautu dēls,
Slauku rozes pagultē.

Slauku rozes pagultē,
Pat’ pa logu dārziņā.
Dārziņāi noklausījos,
Ko runāja tēvs, māmiņ’.

Tēvs vēlēja, māte liedza,
Tautiets lūdza raudādamis.
Tautiets lūdza raudādams,
Sīku naudu skaitīdams.

Sol’par kaķi savu naudu,
Ne par manu augumiņ’.
Es jau nē-smu putna bērns,
No zariņa noņemams.

Notis

Audio