M. Brauns - Saule, Pērkons, Daugava

M. Brauna mūzika

Raiņa vārdi

Saule Latvi sēdināja
Tur, kur gali satiekas:
Balta jūra, zaļa zeme,
Latvei vārtu atslēdziņa.
Latvei vārtu atslēdziņa,
Daugaviņa sargātāja.
Sveši ļaudis vārtus lauza,
Jūrā krita atslēdziņa.
Zilzibeņu pērkons spēra,
Velniem ņēma atslēdziņu.
Nāvi, dzīvi Latve slēdza,
Baltu jūru, zaļu zemi.
Saule Latvi sēdināja
Baltas jūras maliņā,
Vēji smiltis putināja,
Ko lai dzēra latvju bērni?
Saule lika Dieviņam,
Lai tas raka Daugaviņu.
Zvēri raka, Dieviņš lēja
No mākoņa dzīv’ ūdeni.
Dzīves ūdens, nāves ūdens
Daugavā satecēja.
Es pamērcu pirksta galu,
Abus jūtu dvēselē.
Saule, mūsu māte,
Daugav’ sāpju aukle.
Pērkons, velna spērējs,
Tas mūsu tēvs.

Notis

Audio