J. Vītols - Beverīnas dziedonis

J. Vītola mūzika

Ausekļa vārdi

Beverīnas staltā pilī
Tālivaldis valdīja.
Viņa slava tālu, tālu
Visā zemē izpaudās.
Igaunīši, bālenīši,
Naidu cēla Latvijā:
Viņas pilij virsū mācās,
Skaudras bultas šaudīja.
Kara vētra, kara vētra
Pili gāzīs gruvekļos!
Ai, ai, aijaijā!
Pili gāzīs gruvekļos!
Ozolrungas, egļu vāles
Galvas skaldīs varoņiem!
Augstu, augstu vaļā logā
Vaidelotis parādās.
Sirmiem matiem, baltu bārdu,
Vaidu kokle rociņās.
Strinkšēja kokles, dziedāja vecais,
Igauņiem vāles iz rokām šļuka.
Nu vairs nerūca kara bungas,
Nu vairs nekvieca somu dūkas.
Dziesmu vairogs atsita bultas,
Dziesmu skaņa pārņēma troksni,
Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!

Notis

Audio