E. Dārziņš - Pie tēvu zemes dārgās

E. Dārziņa mūzika

F. Šillera vārdi Ausekļa atdzejojumā

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt,
To turi ciet ar visu savu sirdi.
Tev’ šeitan stipras saknes droši tur,
Kā niedra būsi svešā malā tur,
Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt,
Pie tēvu zemes dārgās turies klāt!

Notis

Audio