J. Mediņš - Tev mūžam dzīvot, Latvija!

J. Mediņa mūzika

V.Plūdoņa vārdi

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā!
Tu jauna zvaigzne zvaigznājā,
Kas uzlēkusi nule tajā!

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai, kas tev šalc pie kājām!
Pats Dievs sensenais svētīja
Še tavas āres mums par mājām!

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai lepni, saulei cēli.
Tu mūsu māte dārgajā,
Mēs tavas meitas, tavi dēli.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai latvju tauta vienotā
Aug spēkā, slavā, daiļumā!

Notis

Audio