E. Melngailis - Jāņu vakars

E. Melngaiļa mūzika

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Līgo saule vakarāi,
Līgo gani sētiņāi.
Līgo pati mīļā Māre
Telītēmi vārtu vērti.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Pušķojati klētes jumtu.
Visu gadu Jānīt’s nāca,
Nu atnāca šovakari.

Dimdēj’ zeme atnākoti,
Skanēj’ pieši nolecot.
Jānīt’s nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīti.
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai Jānīti daudzināja.
Ij ēduši, ij dzēruši,
Ij Jānīti daudzināj’.
Ai, Jānīti, dieva dēlis,
Ko tu vedi vezumāi?
Meitām vežu zīļu rotu,
Puišiem cauņu cepurītes.
Sit Jānīti ,vara bungas
Vārtu stabu galiņā.
Lai sanāca Jāņa bērni
No maliņu maliņām.

Lai sanāca Jāņa bērni,
Jāņu zāles kaisīdam’.
Jāņu dienu dieva dēlis
Saules meitu sveicināja.
Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļati!
Līgo! Līgo! Līgo!