A. Jurjāns - Kantāte "Tēvijai"

A. Jurjāna mūzika

A. Jurjāna vārdi

Tev, dārgā tēvija, tev dziesmas lai spēcīgi skan!
Tu sentēvu dusas vieta, tu mātes šūpulis.
Tev, dārgā tēvija, tev dziesmas lai spēcīgi skan!
Lai lēni un liegi tās skan,
Lai augšup uz debesīm ceļas,
Lai žēlīgais debesu valdnieks
Tās izdzird tur augstumos.
Viņš tēvijai sargs ir un palīgs,
Ir palīgs un sargs grūtumos.
Lai lēni un liegi tās skan,
Lai debesu valdnieks to izdzird tur augstumos.
Tev, dārgā tēvija, lai mūsu dziesmas skan,
Tev dziesmas lai spēcīgi skan!
Kungs Dievs, Tevi lūdzam,
Kungs Dievs, mūs klausi!
Ar savu visspēcīgo roku
Novērsi tēvijai ļaunu.
Dod piedzīvot laimīgus laikus,
Lai tēvija uzplaukt mums var.
Kungs Dievs, Tevi lūdzam,
Kungs Dievs, mūs klausi.
Un piešķir Tu baltas dienas Latvijai, tēvijai.
Ak, Kungs un Dievs, piešķir tai.
Ko lūdzam Tev no sirds.
Tev, dārgā tēvija, tev dziesmas lai spēcīgi skan!
Tu sentēvu dusas vieta, tu mātes šūpulis,
Tev, dārgā tēvija, tev dziesmas lai spēcīgi skan!
Tev, dārgā tēvija, tev slavu dziedāsim,
Kamēr mums pukstēs sirds.
Lai skan, tev skaļa slava lai skan,
Tev, dārgā tēvija, lai skaļa slava skan!

Notis

Audio