J. Rozītis - Lobs ar lobu sasatyka

J. Rozīša apdare

Latgaliešu tautas dziesmas vārdi

Lobs ar lobu sasatyka,
Steidzās mani aprunōt.

Ka es moza augumeņa,
Maņ pošai bāda bej’.

Mozs gonmunais augumenis,
Dyža muna volūdeņ’.

Speru sūli, zeme reib,
Soku vōrdu, meži skaņ.