J. Norvilis - Kam ir drosme

J. Norviļa mūzika

K. Ulmaņa vārdi

Kam drosme ir un goda prāts
Un skaidra sirds,
Kam tauta tuvāku par draugu stāv,
Tas nāk man līdz,
Lai mūžam slavā, godā zeltu Latvija!
Vai Jūs dzirdiet, kā zemi šķir lemess?
Vai Jūs dzirdiet, kā rokas akmeņus veļ?
Dzirdiet: tur mūžībai pretī latvieši nākotnes tiltu ceļ.
Šis tilts ir garš, šis ceļš ir tāls,
Bet mūsu acīm saredzams.
Kam drosme ir un goda prāts,
Un skaidra sirds,
Kam tauta tuvāku par draugu stāv,
Tas nāk man līdz,
Lai mūžam slavā, godā zeltu Latvija!