E. Melngailis - Svešāi zemē

E. Melngaiļa mūzika

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Dzeguze kūko,
Dzied lakstīgala,
Raud mūsu māsiņa
Svešāi zemē.

Neraudi, māsiņa,
Nežēlojiesi!
Par pāri dieniņu
Ir es tur būšu.

Taisīšu tiltu
Pār plašu jūru,
Ka var ik vakaru
Pie māsas kļūti.

Dzeguze kūko,
Dzied lakstīgala,
Raud mūsu māsiņa
Svešāi zemē.

Notis