E. Melngailis - Lokatiesi mežu gali

E. Melngaiļa apdare

Latviešu tautasdziesmas vārdi

Lokatiesi, mežu gali,
Lai balsiņis pāri skan!

Ko gaidāti, jauni puiši,
Ka jūs sievas neņemat?

Ak tu, ciema cīrulīti,
Tavu greznu dziedāšan’!

Man vajaga līgaviņas,
Ka es tevi nepaņem’.

Šitie puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.

Man māmiņa atvedīsi
Pār Daugavu arājiņ’.

Koši, koši, jauki, jauki,
Ka Dievs deva vasariņ’.

Dzied putniņi, dzied meitiņas,
Mežu gali gavilē.

Lokatiesi, mežu gali,
Lai balsiņis pāri skan!

Notis

Audio