Ritas Strodes atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī 1990. un 2005. gadā

Ritas Strodes atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī 1990. un 2005. gadā

Atcerējos pirms divdesmit gadiem notikušos Latgales dziesmu svētkus. Toreiz Latvija vēl nebija atguvusi neatkarību, tas bija tā saucamās Dziesmotās revolūcijas laiks. Atceros to burvīgo atmosfēru, kad sabrauca cilvēki no visas Latvijas, kad koriem Stropu estrādē pietrūka vietas, kad mēs visi sanācām kopā, nodziedājām kolosālu repertuāru un himnu „Dievs, svētī Latviju” Tā bija tāda visas mūsu tautas vienotība, kad cilvēki netika šķiroti ne pēc tautībām, ne reliģiskās pārliecības- tas bija tik saviļņojoši…

…Man ļoti patika arī pirms pieciem gadiem notikušie Latgales dziesmu svētki. Manuprāt, tie bija skaisti un izdevušies svētki. Šie dziesmu svētki man iespiedušies atmiņā arī ar to, ka pirms koncerta sākuma lija spēcīgs lietus- gāza kā ar spaiņiem, bet burtiski ar pirmo dziesmas noti uzspīdēja saule. Pirms desmit gadiem, atceros, bija briesmīgi karsti, bet bija kolosāla zaļumballe.

Strode R. Klāt ir šī gada galvenais dzīves notikums – Latgales dziesmu svētki: [Daugavpils pilsētas svētku laikā: saruna ar svētku organizācijas komitejas vadītāju, Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci] // Vietējā. – Nr.23 (2010, 4.jūn.), 1.-2.lpp.