Antoņinas Mežinskas atmiņas par 1940. gada Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Antoņinas Mežinskas atmiņas par 1940. gada Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Pensionētā mūziķe