Mērdzenes sieviešu kora „Austra” dalībnieku atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Mērdzenes sieviešu kora „Austra” dalībnieku atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Loti jaukas un patīkamas atmiņas ir par Dziesmu svētkiem Daugavpilī, kuri notika 1990.gadā un bija zem atmodas zīmes. Brīvības un neatkarības apskurbuši visi bijām patiesi laimīgi. Pirmo reizi varējām dziedāt „Dievs, svētī Latviju!” un daudzas citas iepriekš aizliegtas dziesmas.

Iepriekšpēdējie 2005. gada dziesmu svētki Daugavpilī ir palikuši atmiņā ar pamatīgajām lietusgāzēm, kuras izjauca svētku dalībnieku gājienu. Toties ļoti jauks bija koncerts un zaļumballe ar „Labvēlīgo tipu”.

Pēdējie 2010. gada dziesmu svētki paliks atmiņā ar Daugavai pieskaņotajiem lakatiņiem, kas pasargāja mūs no svelmainās saules, ar interesantu un pārdomātu koncertprogrammu un īpašām emocijām , dziedot „Skaidrū volūdu” noslēgumā.

No kora arhīva