Antoņinas Miškinas atmiņas par 1940. gada Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Antoņinas Miškinas atmiņas par 1940. gada Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Pensionētā skolotāja, 1940.g. Latgales dziesmusvētku dalībniece