Annas Jansones atmiņas par 2005. un 2010. gada Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

Annas Jansones atmiņas par 2005. un 2010. gada Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī

2005.g. un 2010.g. Latgales dziesmu svētku Daugavpilī režisore.