Leonīda Gulbja atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī 1940. gadā

Leonīda Gulbja atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī 1940. gadā

Stāvoklis bija satraukts: sarkanarmija jau šķērsojusi Lietuvas robežu.
Zemgales divīzijas (komandieris ģenerālis Bachs, štāba priekšnieks pulkvedis Silgailis) sakaru rotas telefonistu vadam jāierīko un jāapkalpo Daugavpils Dziesmu svētku skaļruņi un telefons. Uzceļam telti centrālei. Par mūsu labklājību rūpējās 11. Aizputes kājnieku pulka virtuve, atbraucot ar lielo zupas katlu. Pienāk arī daži aizsargi, kuri kopā ar policiju rūpējās par kārtību: "Kopā būs jākaro, kopā vēl paēdīsim." Lai nesaceltu paniku, pa skaļruņiem paziņojam, ka prezidents K. Ulmanis neieradīsies saspīlētā politiskā stāvokļa dēļ. Dziļi sirdī skāra kadetu vīru kora skaisti nodziedātās patriotiskās dziesmas.
Rīkojums: steidzami noārdīt sakaru līnijas. Koncerts beidzās ar trīsreiz nodziedātu "Dievs, svētī Latviju!".
No Stropu meža pāri poligonam pa smilšainiem pakalniem atgriežamies cietoksnī.
Otrā dienā no cietokšņa vaļņiem noskatāmies, kā Latvijā ienāk tanki un sarkanarmija.
Leonīds Gulbis, bijušais daugavpilietis, Zemgales divīzijas sakaru rotas telefonistu vada kareivis LL piebilde. L.Gulbja atmiņu stāstu saņēmām no laikraksta "Latvija Amerikā" redakcijas.

Gulbis, L. Manas atmiņas par Daugavpils dziesmu svētkiem 1940. gadā / L. Gulbis // Latgales Laiks. – Nr. 37 (2005, 13. maijs), 18. lpp.