Dalībnieku atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī 1940. gadā

Dalībnieku atmiņas par Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī 1940. gadā

…Neatceros, kādas dziesmas ietvēra kopkora programma. Visi klausītāji domāja vienu un to pašu. Neaprakstāma bija sajūta, kad koncerta beigās koris dziedāja „Dievs, svētī Latviju!”. Kājās stāvēdami visi klātesošie pievienoja savas balsis. Daudziem bija asaras acīs, vairākums nekaunēdamies raudāja. Ar vienu reizi nepietika. Himna bija jāatkārto četras reizes. Man blakus kāds vīrs bija salicis plaukstas, kā Dievu lūgdams.

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki. – [Rīga] : valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”, 2008. – 23. - 24.lpp.