Izvēlne

Meklēšana

Uz augšuPar projektu

Latgales dziesmu svētku vēsture ir ievērojama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa.
2010.gadā apritēja 70 gadi, kopš notika pirmie Latgales dziesmu svētki Daugavpilī.
Pēdējos gados novērota īpaši liela interese par Dziesmu svētku norisi Latgalē un jau sen bija radusies nepieciešamība apzināt, apkopot, sistematizēt un digitalizēt Latgales Dziesmu svētku vēsturiskos materiālus un izveidot plašu datubāzi.
Ideja par datubāzes izveidi dzima Latgales Centrālajā bibliotēkā 2010.gada pavasarī, kad arī tika sagatavots projekts Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale” un iesniegts VKKF Latgales kultūras programmas projektu konkursam.

Projekta galvenie mērķi:

  • izveidot multimediju resursu par Latgales dziesmu svētkiem „Dziesmotā Latgale” internetā un šī resursa prezentatīvo versiju DVD datu nesējā;
  • nodrošināt nozīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas saturisko izdzīvošanu un plašas izmantošanas iespējas, saglabājot Latgales dziesmu svētku vēstures materiālus digitalizētā veidā;
  • veicināt sabiedrības interesi par Latgales kultūrvēsturi.

Projekts saņēma VKKF atbalstu un diezgan īsā laika periodā no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada jūnijam tika realizēts. Multimediju resurss tika veidots retrospektīvā skatījumā (no 1940. līdz 2010. gadam) latviešu valodā, bet pamatinformācija sniegta arī latgaliešu un krievu valodās, kas veicinās dažādu kultūru savstarpējo izpratni un vienotību kultūrvēsturiskajā skatījumā.
Multimediju resurss „Dziesmotā  Latgale” piedāvā plašu Latgales dziesmu svētku materiālu klāstu visdažādākajiem interesentiem. Ir iespēja noskatīties video īsfilmu, ko veidojusi Latgales reģionālā televīzija, iepazīties ar Latgales dziesmu svētku foto galeriju, repertuāru, dalībnieku atmiņām, noklausīties dziesmas u.c.
Resurss pieejams tiešsaistē Latgales Centrālās bibliotēkas mājas lapā http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale un DVD diskā.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • nodrošināta nozīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas - Latgales dziesmu svētku (1940-2010) vēsturisko dokumentu saturiskā izdzīvošana un saglabāšana digitālā vidē;
  • unikāli vēsturiski materiāli viegli pieejami plašam interesentu lokam interaktīvā un modernā interneta vidē, kā arī DVD veidā visās lielākajās Latgales bibliotēkās un muzejos;
  • veicināta Latgales dziesmu svētku popularitāte un pievērsta uzmanība latgaliešu valodai un tradīcijām;
  • plašais kultūrvēsturiskais materiāls par Latgales dziesmu svētkiem palīdzēs kopt un attīstīt Latgales dziesmu svētku tradīcijas, jo būs iespēja to izmantot mācību procesā;
  • papildināsies Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma elektronisko resursu krājums bibliotēkās un muzejos.

Projekta Multimēdiju resurss  „Dziesmotā Latgale” īstenošana ir nozīmīgs ieguvums Latgales kultūrvēstures izpētē un skaista dāvana Latgalei – tās dziesmotajā gājienā 70 gadu garumā.
Strādājot pie šī  projekta, secinājām, ka koru skaits un plašais, apjomīgais Dziesmu svētku repertuārs, dos iespēju multimediju resursam augt un papildināties. Tiek plānota šī projekta ilgtspējīga  attīstība un paplašināšana.