Izvēlne

Meklēšana

Uz augšu

KoriA/S „Latvijas Finieris” jauktais koris "Trejkola" (no 2011.gada Rēzeknes novada jauktais koris "Ezerzeme")
Baltinavas novada jauktais koris
Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra jauktais koris "Ezerkrasts"
Balvu rajona jauktais koris "Mirklis"
Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa "Dzīsme"
Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa "Dzīsmeite"
Daugavpils Latviešu kultūras centra jauktais koris "Daugava"
Daugavpils Latviešu kultūras centra sieviešu koris "Rūta"
Daugavpils Latviešu kultūras centra tautas mūzikas ansamblis "Rakari"
Daugavpils Latviešu kultūras centra vīru koris "Forte"
Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris "Latgale"
Ilūkstes novada Šederes pagasta Lašu koris
Jersikas ciema jauktais koris
Krāslavas jauktais koris
Krāslavas novada skolotāju sieviešu koris "Nova"
Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris "Jutrzenka"
Ludzas Tautas nama jauktais koris "Austrumstīga"
Mērdzenes sieviešu koris "Austra"
Preiļu novada skolotāju koris "Latgale"
Rēzeknes Augstskolas jauktais koris "Sonitum"
Rēzeknes Kultūras nama sieviešu koris "Medicus"
Rēzeknes novada Maltas pagasta sieviešu koris "Madariņa"
Rēzeknes Piena konservu kombināta jauktais koris "Saskaņa"
Rēzeknes pilsētas Kultūras nama jauniešu koris "Ezerzeme"
Rēzeknes rajona vīru koris "Olūts"
Rugāju pagasta jauktais koris
Tilžas pagasta jauktais koris
Varakļānu kultūras nama sieviešu koris "Dzelvērte"
Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis
Viļānu Kultūras nama sieviešu koris "Alta"
Višķu pagasta jauktais koris