2010

Meklēšana

Uz augšu

E. Vīgners - Strauja, strauja upe tecēj’


E. Vīgnera apdare

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Strauja, strauja upe tecēj’
Gar brālīša namdurvīmi.

Nedrīkstēju pāri jāti,
Baidās manis kumeliņis.

Jāj, brālīti, droši pāri,
Neslīks tavis kumeliņis.

Apakšāi balta smilte,
Virsū skaidris ūdentiņis.

Zobens grieza baltu smilti,
Ūdens skalo kumeliņu.

Spoža spalva kumeļami,
Vēl spožāki iemauktiņi.

Uz akmeņa malku cirtu,
Strautā kūru uguntiņu.

Lai sildāsi tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.

Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala: Koru koncertu dziesmu teksti: XX vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast. Maija Rožlapa. – Rīga: E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1990. – 60.lpp.

Notis .pdf failā (1.98 MB)

Latviešu kordziesmas antoloģija 1873-2000 : 12 sējumos : dziesmas jauktajiem,sieviešu un vīru koriem a capella / sējuma sast.,priekšv.,biogrāfiju un koment.aut. Arnolds Klotiņš. 6.sēj. 1873-1918 : Pūt vējiņi : latviešu tautasdziesmu apdares jauktajiem,sieviešu un vīru koriem a capella. - Rīga : SOL, 1999. - 68. - 70. lpp.

No Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāliem