2010

Meklēšana

Uz augšu

R. Pauls - Manai dzimtenei


R. Paula mūzika

J. Petera vārdi

Man stāstīja Daugaviņ`,
Kā liktenis vīdamās,
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Pret likteni stāvēdams-
Viņa dziesmā gadusimts
Kā mūžiņis krāsojās.

Vēl nāks Piektais gads, asins lietus līs,
Un visaugstākās priedes nolauzīs.
Iesim strēlniekos, dziesma vētru sēs.
Mūžam gaismas pils gavilēs.

Lai balstiņis vīdamās
Pār novadu aizvijās.
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedaja bāleliņš,
Pret likteni stāvēdams-
Viņa dziesmā gadusimts
Kā mūžiņis krāsojās.

Cauri sirdīm mums lauztās priedes augs,
Jaunā gaitā mūs jauni rīti sauks.
Tālāk mūžībā dziedot iesim mēs.
Mūžam gaismas pils kalnā gavilēs.

Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala: Koru koncertu dziesmu teksti: XX vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast. Maija Rožlapa. – Rīga: E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1990. – 41.-42.lpp.

Notis .pdf failā (1.65 MB)

Dziesmas sieviešu koriem / sast. D.Reiters. 2.d. - Rīga : E.Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras izglītības darba zinātniski metodiskais centrs, 1989. - 37. - 42. lpp.

No Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāliem