2010

Meklēšana

Uz augšu

V. Kaminskis - Ezerzeme


V. Kaminska mūzika

P.Jurciņa vārdi

Tu mani nobūri, tu mūžam mainīgā,
man tevi neuzburt, sirds jūtas vainīga,
ar miglas līdumiem un Rāznas spīdumiem,
kad sapņos pagalvī - tu, Latgale.

Bet šonakt nomodā kā to lai atdodu,
ņem mana dzimtene, to manu atmodu,
ņem manu atmodu, ko reizēm noguļu,
kad bērzu baltumiem - simt spoguļu.

Piedz.
Sauc, sauc, sauc ar brāļiem padziedāt,
sauc, sauc, sauc ar māsām padziedāt,
un ja kāds aiziet grib, turi turi to ciet,
jo Padabešu kalns, jo tas Padebešu kalns
mums ir jāsadzied.

Ja kādreiz aiziešu, kur citu laimi kaļ,
ar niedres stabuli sauc mani atpakaļ,
sauc mani atpakaļ, kur īsto laimi kaļ,
kad cilvēks rudzus sēj - šeit palicējs.

Dziesmas senioru koriem [notis] / sast. Daiga Galeja, Bruno Cabulis. - Rīga : Tautas mākslas centrs V/A, 2009. - 6.-7. lpp.

Notis .pdf failā (1.53 MB)

Dziesmas senioru koriem [notis] / sast. Daiga Galeja, Bruno Cabulis. - Rīga : Tautas mākslas centrs V/A, 2009. - 6.-7. lpp.