2010

Meklēšana

Uz augšu

Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra jauktais koris "Ezerkrasts"

Darbības gadi
2005

Diriģenti
Anastasija Ločmele

Informācija
Kora pirmsākumi meklējami 1947.gadā, kad tika uzcelts Balvu kultūras nams. Laikā no 1947. līdz 1959.gadam kori vadīja Vera Ņemiro, 1963.-1964.g. diriģents Staņislavs Ločmelis.
No 1967. g līdz 1983.g. Balvu pilsētas jaukto kori „Austrums” (nosaukums piešķirts 1971.gada 4.februārī) vada Balvu rajona Kultūras nodaļas vadītājs Vitolds Dreimanis. Anastasija Ločmele kori sāka vadīt 90-os gados. 2005.gadā koris „Ezerkrasts” sāka darbību atjaunotā sastāvā. Koris piedalījies vispārējos dziesmu svētkos Rīgā, novadu dziesmu svētkos, vietējos un starptautiskajos koru festivālos (2010.gadā Igaunijā) un konkursos, skatēs un citos pasākumos.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990. gada (kā Balvu rajona kultūras nama jauktais koris), 2005. gada un 2010. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze