2010

Mekliešona

Iz augšu

Baltinavas novada jauktais koris

Darbības gadi
20.gs. 50-tie gadi

Diriģenti
Pāvels Začs, Polomeiko, Ināra Truba, A.Ziņģe, Izidors Anspoks, Kārlis Pušmucāns, Irēna Koroļkova, Marija Saukāne, Aldis Laicāns, Anastasija Ločmele, Aija Nagle, Marija Bukša

Informācija
Baltinavas pagasta koris dibināts 20.gs. 50.gados. To izveido un vada ērģelnieks Pāvels Začs. Korī dziedāja apmēram 40 dalībnieku. 1959.gadā koris piedalās Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, kur koru karos izcīna pirmo vietu un ceļojošo karogu.
Pēc tam kori vadījuši diriģenti Polomeiko, Ināra Truba, A.Ziņģe, Izidors Anspoks. Vēlāk kori vada skolotāji Kārlis Pušmucāns, Irēna Koroļkova un Marija Saukāne. Kora diriģenti bijuši arī Aldis Laicāns un Anastasija Ločmele. Pagājušā gadsimta 80.gados korī bija 30-40 dalībnieku un tā pamatu veidoja vidusskolas un palīgskolas skolotāji. Tas piedalās vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā.
No 1985.gada kori diriģē Baltinavas palīgskolas skolotāja Irēna Koroļkova, bet 1980.gadā – Baltinavas vidusskolas mūzikas skolotāja Aija Nagle.
90.gadu sākumā kora darbība apsīkst, tikai 1996.gadā tā atsākas no jauna. Diriģentes Aija Nagle un Marija Bukša atjauno kora dziedāšanas tradīcijas Baltinavas pagastā, un koris atkal ir Dziesmu un deju svētku dalībnieku skaitā.
Koris ir piedalījies Dziesmu svētkos, kas veltīti Rīgas 800.gadadienai, garīgās mūzikas svētkos Balvos, koncertbraucienos uz Austriju, Itāliju, Slovākiju, Latgales dziesmu svētkos Balvos, Daugavpilī, kā arī dziesmu dienās un svētkos, kuri veltīti latviešu kora dziesmu komponistu atcerei – brāļu Jurjānu mājās Meņģeļos, E.Melngaiļa atcerei Limbažos un J.Vītola piemiņai veltītajās dziesmu dienās Gaujienā.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 2005.gada (kā Baltinavas pagasta jauktais koris) un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
www.balvurcb.lv