2010

Meklēšana

Uz augšu

Krāslavas novada skolotāju sieviešu koris "Nova"

Darbības gadi
2002

Diriģenti
Rita Andrejeva

Informācija
Koris dibināts 2002.gadā un apvieno Krāslavas novada skolotājas un bērnudārzu audzinātājas. Kora pastāvīgā diriģente Rita Andrejeva atzinās, ka ideja radīt skolotāju kori dzima jau sen, ap 1993.gadu. „Novas” priekšgājējs bija sieviešu ansamblis „Noktirne”, tikai 2002.gadā Varavīksnes skolas skolotājas R.Andrejevas radošais kolektīvs sāka saukties par kori „Nova”. Korim ir divas dvēseles – diriģente Rita Andrejeva un Skaidrīte Gasperoviča, kora prezidente un pirmā soliste. „Novas” kredo ir izsmalcināta mākslinieciskā gaume, emocionalitāte un augsta izpildes meistarība.
Kolektīvs ir piedalījies daudzās koru skatēs, Vispārējos dziesmu un deju svētkos, Latgales novada dziesmu svētkos, vieskoncertos ārzemēs, ir starptautisko festivālu „Sudraba zvani” pastāvīgais dalībnieks, kā arī visos iespējamos novada un pilsētas līmeņa pasākumos.
Kora repertuāru sastāda tautas dziesmas, garīgā mūzika un arī mūsdienu autoru skaņdarbi.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Gončarovs Aleksejs. Pilnveidei nav robežu : [par Krāslavas rajona sieviešu skolotāju kori "Nova"] / Aleksejs Gončarovs // Ezerzeme : Krāslavas un Dagdas novadu avīze. - ISSN 1407-9623. - Nr.35 (2007, 11.maijs), 3.lpp. : fotogr.