2010

Meklēšana

Uz augšu

Varakļānu kultūras nama sieviešu koris "Dzelvērte"

Darbības gadi
1976

Diriģenti
Antoņina Mežinska, Jānis Mežinskis, Valda Jermanova, Ārija Tumane  

Informācija
Sieviešu koris "Dzelvērte" dibināts 1976.gada decembrī. Pirmā kora diriģente bija Antoņina Mežinska. 1987.gadā kori sāka vadīt arī Jānis Mežinskis, bet 1991./1992.gada sezonā kori vada arī tikko Rēzeknes Mūzikas vidusskolu absolvējusī jaunā diriģente Valda Jermanova. Kopš 2005.gada novembra kori diriģē Ārija Tumane.  Pirmos kora darbības gadus dziedātāju skaits ir pat 103, pēdējos piecus gadus dzied 25-30 dziedātājas. Repertuārā ir klasiskā mūzika, vokalīzes, tautasdziesmu apdares, garīgā mūzika latviešu, vācu, latīņu, itāļu, lietuviešu un krievu valodās. Koris pastāvēšanas laikā ir piedalījies dažādos koncertos, konkursos un skatēs, rajonu un republikas dziesmu svētkos, vīru un sieviešu koru salidojumos. Muzicējis Maskavā, Sanktpēterburgā, Lietuvā, Francijā.  

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
www.kulturaskarte.lv