2010

Meklēšana

Uz augšu

Kori


Aizkraukles novads
Alojas novads
Alūksnes novads
Baldones novads
Baltinavas novads
Balvu novads
Carnikavas novads
Cēsu novads
Cesvaines novads
Daugavpils novads
Daugavpils pilsēta
Ērgļu novads
Gulbenes novads
Ikšķiles novads
Ilūkstes novads
Kārsavas novads
Krāslavas novads
Krimuldas novads
Krustpils novads
Ķeguma novads
Lielvārdes novads

Limbažu novads
Ludzas novads
Madonas novads
Mārupes novads
Ogres novads
Pārgaujas novads
Preiļu novads
Rēzeknes novads
Rēzeknes pilsēta
Rīgas pilsēta
Ropažu novads
Salacgrīvas novads
Saulkrastu novads
Sējas novads
Siguldas novads
Stopiņu novads
Strenču novads
Varakļānu novads
Viesītes novads
Viļānu novads

Aizkraukles novads

Aizkraukles novada kultūras nama jauktais koris "Aizkraukle"  Ilze Dubere

Alojas novads

Alojas kultūras nama jauktais koris "Ale"  Aivars Tomiņš

Alūksnes novads

Alūksnes pilsētas Tautas nama jauktais koris "Sonus"  Ināra Kravale
Vita Vērdiņa

Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris "Atzele"  Janis Baltiņš

Alūksnes pilsētas Tautas nama jauktais koris "Dzelme"  Ināra Kravale

Ziemeru un Mārkalnes pagastu sieviešu koris "Elisa"  Ilze Briediņa

Baldones novads

Baldones novada jauktais koris "Tempus"  Sarmīte Skrūzmane

Baltinavas novads

Baltinavas novada jauktais koris  Aija Nagle
Marija Bukša

Balvu novads

Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra jauktais koris "Ezerkrasts"  Anastasija Ločmele

Tilžas jauktais koris  Aija Nagle

Carnikavas novads

Carnikavas pagasta tautas nama "Ozolaine" sieviešu koris "Undīne"  Inese Grīnberga

Cēsu novads

Cēsu Pils koris  Marika Austruma
Evita Konuša

Cesvaines novads

Cesvaines pilsētas Kultūras nama jauktais koris "Cesvaine"  Rita Briņķe

Daugavpils novads

Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris "Latgale"  Anita Zarāne

Višķu pagasta jauktais koris  Marta Bicāne

Daugavpils pilsēta

Daugavpils Latviešu kultūras centra jauktais koris "Daugava"  Jevgeņijs Ustinskovs

Daugavpils pilsētas Latviešu kultūras centra sieviešu koris "Rūta"  Silvija Juhņeviča

Daugavpils Latviešu kultūras centra vīru koris "Forte"  Jevgeņijs Ustinskovs

Ērgļu novads

Ērgļu novada jauktais koris "Ērgļi"  Ralfs Šmīdbergs

Gulbenes novads

Gulbenes novada Lejasciema pagasta kultūras nama jauktais koris "Kaprīze"  Ineta Maltavniece

Gulbenes kultūras centra jauktais koris "Harmonija"  Māra Mezīte

Gulbenes novada Lizuma kultūras nama jauktais koris  Anita Ledaine
Tālivaldis Narvils

Ikšķiles novads

Ikšķiles novada domes jauktais koris "Ikškile"  Līga Dziedātāja

Ilūkstes novads

Ilūkstes novada Šederes pagasta Lašu koris  Maija Žigajeva

Kārsavas novads

Mērdzenes sieviešu koris "Austra"  Ināra Dovgiallo

Krāslavas novads

Krāslavas jauktais koris  Olga Grecka

Krāslavas novada sieviešu koris "Nova"  Rita Andrejeva

Krimuldas novads

Lēdurgas jauktais koris "Lattegore"  Marita Mazurēviča-Motte

Krustpils novads

Krustpils Kultūras nama jauktais koris "Noskaņa"  Ilze Bērziņa

Ķeguma novads

Birzgales Tautas nama sieviešu koris "Pērles"  Maira Līduma

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasta pārvaldes kultūras nama jauktais koris "Jumprava"  Normunds Ķirsis

Limbažu novads

Limbažu novada jauktais koris "Zvīgzna"  Sandra Ērgle
Gundega Vasiļjeva

Limbažu novada Skultes pagasta jauktais koris "Skulte"  Kaspars Vēvers
Arta Zunde

Ludzas novads

Ludzas Tautas nama jauktais koris "Austrumstīga"  Lolita Greidāne
Evita Podoļeca

Madonas novads

Mētrienas pagasta sieviešu koris "Jūsma"  Baiba Āboliņa-Smirnova

Kalsnavas pagasta sieviešu koris "Silvita"  Inta Gerševica

Bērzaunes pagasta Sauleskalna Tautas nama vīru koris "Gaiziņš"  Rita Briņķe

Mārupes novads

Mārupes pagasta Kultūras nama jauktais koris "Mārupe"  Kalvis Ozoliņš
Andis Kučinieks

Ogres novads

Ogres novada Kultūras centra jauktais koris "Grīva"  Maija Amoliņa
Evita Konuša

Madlienas pagasta Kultūras nama jauktais koris "Madliena"  Jānis Taranda

Ogres pašvaldības aģentūras "Ogres kultūras centrs" sieviešu koris "Rasa"  Aira Birziņa

Pārgaujas novads

Pārgaujas novada Straupes pārvaldes jauktais koris "Straupe"  Arta Zunde

Preiļu novads

Preiļu novada skolotāju koris "Latgale"  Edgars Znutiņš

Rēzeknes novads

Rēzeknes novada Maltas pagasta sieviešu koris "Madariņa"  Kristīne Zeltiņa

Rēzeknes pilsēta

Rēzeknes Augstskolas jauktais koris "Sonitum"  Jānis Mežinskis
Edgars Kārklinieks
Kristīne Zeltiņa

Rēzeknes pilsētas senioru koris "Septiņkalne"  Iveta Kepule

Rēzeknes pilsētas Kultūras nama sieviešu koris "Medicus"  Ināra Skrule
Anda Lipska

Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris "Jutrzenka"  Irēna Ivanova

Rēzeknes novada vīru kamerkoris  Jānis Mežinskis
Edgars Kārklinieks

Rīgas pilsēta

Rīgas Stradiņa Universitātes jauktais koris "Rīga"  Zane Zilberte
Evita Taranda

Koncertorganizācijas "AVE SOL" kamerkoris "Motus"  Evija Milzarāja
Helēna Sorokina

Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sola"  Kaspars Ādamsons

Latvijas Mākslas akadēmijas jauktais kamerkoris "Senais kalns"  Linda Pranča

VEF Kultūras pils jauktais koris "Senrīga"  Baiba Milzarāja

Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" jauktais koris "Saules mājas"  Ilze Dubere
Agnis Augustinovičs

Rīgas Praktiskās estētikas skolas un Kultūras koledžas jauniešu koris "Anima"  Ivars Krauze
Ēriks Eglītis

VEF Kultūras pils jauktais koris "Teika"  Daiga Galeja

Kamerkoris "Konvents"  Elita Džeriņa

Rīgas jauktais koris "Medera"  Gunta Vāvere

Jauniešu kamerkoris "Vecrīga"  Normunds Ķirsis
Anda Fenhane

Kultūras centra "Imanta" sieviešu koris "Līga"  Maija Feldmane
Sandra Lūķe

Sieviešu koris "Dzintars"  Aira Birziņa

Latvijas Universitātes sieviešu koris "Latve"  Ilze Feldmane

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sieviešu koris "Jumala"  Anna Ķēniņa
Ina Ekarte

Purvciema amatu skolas meiteņu koris un sieviešu koris "Daiļrade"  Elita Džeriņa

Latvijas Universitātes vīru koris "Dziedonis"  Roberts Liepiņš

Vīru kamerkoris Frachori  Andrejs Mūrnieks
Aivars Opnicāns

K/c "Imanta" Latvijas meža darbinieku vīru koris "Sivicola"  Pauls Kvelde
Bruno Opincāns

Ropažu novads

Zaķumuižas jauniešu koris  Justīne Voitkeviča

Ropažu novada jauktais koris "Ropaži"  Kaspars Sarma

Jauktais koris "Ozolzīle"  Daiga Galeja

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas novada Lielupes pagasta jauktais koris "Pernigele"  Arta Zunde

Saulkrastu novads

Saulkrastu jauktais koris "Anima"  Laura Leontjeva

Saulkrastu pilsētas domes jauktais koris "Bengotne"  Jānis Lucāns

Sējas novads

Sējas novada jauktais koris "Sēja"  Kaspars Ādamsons

Siguldas novads

Siguldas novada Siguldas pagasta Kultūras nama jauktais koris "Sigulda"  Ilze Bērziņa

Siguldas pilsētas Kultūras nama sieviešu koris "Teiksma"  Maija Feldmane

Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Atvars"  Jānis Baltiņš

Stopiņu novads

Stopiņu novada sieviešu koris "Madara"  Imants Kalniņš
Zane Kažēna

Strenču novads

Strenču kultūras nama jauktais koris "Rīta puse"  Laura Iesava

Varakļānu novads

Varakļānu kultūras nama sieviešu koris "Dzelvērte"  Ārija Tumane

Viesītes novads

Viesītes Kultūras pils jauktais koris "Viesīte"  Liene Grīnhofa
Reinis Grīnhofs

Viļānu novads

Viļānu Kultūras nama sieviešu koris "Alta"  Biruta Vigupe