2005

Meklēšana

Uz augšu

I. Zemzaris - Vairogi


I.Zemzara mūzika

V.Ļūdēna vārdi

Mūsu dziesmas ir vairogi seni,
Mēs tās par pagalvjiem liksim.
Daudzu likteņu pilni mēs elposim
Kā pakalni Daugavas krastos.
Mums acis būs vaļā,
Pat smagākais sapnis nespēs,
Nespēs mūs pārsteigt.
Un Daugavas gultni, Daugavas gultni aizbērt
Ar mūsu kauliem.

Ir latviešu tauta akmens, māls un smilts,
Kuri šais krastos augšup kāpa,
Lai lejā varētu Daugava plūst.
Mūsu dziesmas ir vairogi seni,
Ja mēs tās par pagalvjiem liksim –
Ne sapnī, ne mūžos mēs neaizmigsim,
Ne sapnī, ne mūžos, nekad!

Dziesmas vīru koriem : XXI vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast. Arnis Poruks. 1.d. - [Rīga] : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1991. - 18.- 19. lpp.

Notis .pdf failā (0.57 MB)

Dziesmas vīru koriem : XXI vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast. Arnis Poruks. 1.d. - [Rīga] : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1991. - 18.- 19. lpp.