2005

Mekliešona

Iz augšu

Viļānu Kultūras nama sieviešu koris "Alta"

Darbības gadi
1968

Diriģenti
Jānis Šmits, Aija Everse, Biruta Vigupe

Informācija
1968. gads — sieviešu kora dibināšanas gads Viļānos.
Laikam ritot, mainījās kolektīva sastāvs, diriģenti. Pirmais kora vadītājs un diriģents bija Jānis Šmits. Daudz gadu un enerģijas korim veltījusi Aija Everse. Viņu vairs nav starp mums, bet viņu iesētā sēkla izaugusi, uzziedējusi un nes augļus. Svētku reizē paldies tika teikts Emīlijai Slišānei, Annai Leidumai, Zojai Opincānei, Antrai Vallerei, Antai Milaševičai, Ingrīdai Džigunei, Intai Mičulei, Anastasijai Mortukānei, Vivitai Skurulei.
Kopš 1989. gada kora vadītāja un diriģente ir Biruta Vigupe. Vienai pašai tikt galā ar visām kora lietām nav iespējams. Tādēļ visos laikos daudzi ar kori saistītie pienākumi gūlušies arī uz kora palīgu pleciem. Paldies Mārai Madžulei, Inārai Grietiņai, koncertmeistarēm — Ivetai Keišai, Jeļenai Vesņinai, rajona koru virsvadītājiem, ar kuriem Birutai vienmēr ir bijis ciešs un draudzīgs kontakts, — Andai Lipskai, Ērikam Čudaram.
Kora fotogrāfiju hronika liecina, ka kādreiz uz podestiem bijušas 50 un pat 60 dziedātājas. Šodien “Altas” dalībnieču skaits uz pusi mazāks. Taču tas nav mazinājis dziedāšanas spēku. Koris var lepoties ar daudziem jo daudziem sasniegumiem. Ne velti tā dziedātājas tiek sauktas par rajona pērlēm.
Koris „Alta” ir piedalījies daudzos muzikālos pasākumos Latgalē, citur Latvijā, kā arī Latgales dziesmu svētkos.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Sondore Ilze. Korim "Alta" - 40 : [par Viļānu sieviešu kora "Alta" jubileju (Rēzeknes raj.)] / Ilze Sondore // Rēzeknes Vēstis. - ISSN 1407-9488. - Nr.159 (2008, 13.nov.), 10.lpp.