2005

Поиск

Наверх

Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa "Dzīsmeite"

Darbības gadi
1995

Diriģenti
Lūcija Vaivode

Informācija

Folkloras kopa „Dzīsmeite” darbojas kopš 1995.gada. Kolektīvu vada Lūcija Vaivode. Dziesmās, dejās, rotaļās, kā arī gadskārtas svinot, galvenokārt tiek izmantoti Latgales novada folkloras materiāli. Skolēni interesējas par folkloras senākajiem slāņiem, ģimenes godiem, tradicionālo dzīves kārtību un ritmu, tā saskaņu ar dabu. Dziesma palīdz izzināt un izkopt senču tradīcijas.
Kopas dalībnieki ne tikai dzied, dejo, iet rotaļās, bet arī aizrautīgi muzicē. Latgaliešu tautas dziesmu atraisītais pašizteikšanās prieks un klausītāju atsaucība liecina par to, ka ansamblis ir atradis savu seju.
Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas pasākumos, ir viesojies savā un citos Latvijas novados, piedalījies : Starptautiskajā folkloras festivālā „BALTICA” – 1997; 2000; 2003; Folkloras dienu pasākumos „ RĪGAI – 800’’;Starptautiskajos bērnu un jauniešu folkloras svētkos „ PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU ”(1997.g. ; 1999.g.; 2001.g.); VI un VII Sēlijas novada folkloras svētkos; XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.
Ansamblis koncertējis arī ārpus Latvijas robežām: Polijā, Baltkrievijā, Ungārijā, Čehijā, Krievijā, Lietuvā, Francijā, Slovākijā.
Par muzikālā izpildījuma kvalitāti liecina panākumi muzikālajos konkursos:

  • 1.pakāpes diploms pilsētā un republikā Latvijas Republikas gadadienai veltītajā novadu sadziedāšanās konkursā „CILDENS MANS NOVADIŅŠ” (1998.g.)
  • 1.pakāpes diploms muzikālajā konkursā „DO-RE-MI" (pilsētā, 1997.g. un 2002.g. )
  • 1.pakāpes diploms pilsētā un 3.pakāpes diploms Latgales novadā muzikālajā konkursā „DO-RE-MI” (2000.g.)
  • 1. pakāpes diploms (pilsētā 2004.g.) un LIELĀ BALVA muzikālajā konkursā „DO-RE-MI” (republikā 2004.g.)
  • 1.pakāpes diploms pilsētā, 2.pakāpes diploms Latgales novadā, 3.pakāpes diploms republikā muzikālajā konkursā „MANA TAUTASDZIESMA” (2001.g.),
  • 1. pakāpes diplomu muzikālajā konkursā „BALSIS” pilsētā – 2007,g., 2008.g. ,2009.g.

 

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 2005.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
No Daugavpils Latviešu kultūras centra materiāliem

Citi resursi
Literatūras saraksts par kora darību LCB e-katalogā