2005

Mekliešona

Iz augšu

Daugavpils Latviešu kultūras centra sieviešu koris "Rūta"

Darbības gadi
1963

Diriģenti
Terēzija Broka (1963 – 1994), Jana Grizāne (1994 – 1999), Silvija Juhņeviča (1999 - )

Informācija
Koris „Rūta” dibināts 1963. gadā (sākotnēji kā skolotāju sieviešu koris). Nosaukumu „Rūta” tas ieguvis 1980. gadā. Koris ir izcīnījis godalgotas vietas 1980., 1985., 1990., 1993. gada Vispārējos dziesmu svētkos. 1985. gadā korim piešķirts Tautas kora nosaukums. Kora dalībnieces ir gan studentes, gan pilsētas skolu skolotājas un augstskolu pasniedzējas. Kora repertuārā iekļautas latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares, latviešu komponistu oriģināldziesmas, vecklasiķu un Rietumeiropas klasiķu skaņdarbi.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Latgales mūzikas kultūra vakar un šodien : zin. rakstu krāj. / sast.: Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis ; DU Mūzikas un mākslu fak. - Daugavpils : Saule, 2005. - 103 lpp. : il.  ISBN 9984-14-285-X
vienibasnams.lv


Citi resursi
Literatūras saraksts par kora darbību LCB e-katalogā