2005

Mekliešona

Iz augšu

Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris "Latgale"

Darbības gadi
1964

Diriģenti
Marijans Margēvičs (1964 – 1969), Gatis Ozoliņš (1969 – 1972), Terēzija Broka (1972 –1987), Skaidrīte Ērliha (1987 – 1993), Terēzija Broka ( 1993 – 2001), Anita Zarāne (2001 - )

Informācija
20. gadsimta 60. gados, kad visā Latvijā sāka dibināt skolotāju korus, radās nodoms organizēt šādu kori arī Daugavpils rajonā. Tā 1964. gada 8. februārī Daugavpils rajonā tika nodibināts skolotāju koris.
Koris lepojas ar savu ilggadējo diriģenti-Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti, Latgales dziesmas māmuļu Terēziju Broku. 2001.gadā kora “Latgale” diriģentes pilnvaras Terēzija Broka ir nodevusi savai audzēknei Anitai Zarānei, kura pie diriģentes pults ir arī šodien.
Sākumā dziedātāju vidū bija galvenokārt rajona skolu dziedāšanas skolotāji. Vēlāk kora sastāvā iekļāvās dziedātāji no Naujenes, Laucesas, Nīcgales, Līksnas, Vaboles, Višķu pagastiem Daugavpils novadā, kā arī dziedātāji no Ilūkstes novada.
Koris savā pastāvēšanas laikā kopš 1965.gada piedalījās visos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un novada Dziesmu svētkos un visos Skolotāju koru salidojumos.1977.gadā korim tika piešķirts Tautas kora nosaukums. Koris koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām – Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Armēnijā, Bulgārijā, Slovākijā. 1997. gadā koris „Latgale” piedalījās Otrajos Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos Zviedrijā (Gotlandē), 2000. gadā – Trešajos Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos Norvēģijā (Šīenā).
Kora repertuārā ir klasiskās kora mūzikas dziesmas, dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra, latviešu un latgaliešu tautasdziesmas, kā arī garīgā mūzika, ar kuru koris piedalījies katoļu dziesmu svētkos , kā arī daudzās Latgales baznīcās.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
No kora arhīva

Citi resursi
Literatūras saraksts par kora darbību LCB e-katalogā