2005

Meklēšana

Uz augšu

Ludzas Tautas nama jauktais koris "Austrumstīga"

Darbības gadi
2004

Diriģenti
Lolita Greitāne, Evita Podoļeca

Informācija
Ludzas Tautas nama jauktais koris „Austrumstīga” darbojas kopš 2004.gada. Kora vadītājas ir diriģentes Lolita Greitāne un Evita Podoļeca. Koris sastāv vidēji no 34-50 dziedātājiem vecumā no 17 līdz 70 gadiem. Tā nosaukuma „Austrumstīga” nozīmi varētu tulkot kā „Dziedošās un skanošās stīgas no Latvijas austrumiem”, jo, kā zināms, Ludza atrodas Latvijas austrumos. Kora repertuārā ir ietvertas latviešu tautas dziesmas, modernā klasika, garīgās dziesmas u.c.
Koris ir piedalījies Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā, novadu dziesmu svētkos, uzstājies baznīcās, sniedzis koncertus Baltkrievijā, Vācijā.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Jauktaiskoris "Austrumstīga" atzīmē 5 gadu jubileju : [par Ludzas Tautas nama jaukto kori] / materiāla sagat. Dzidra Rudzīte // Vietējā. - ISSN 1407-950X. - Nr.48 (2009, 27.nov.), 4.lpp.