2005

Meklēšana

Uz augšu

Balvu rajona jauktais koris "Mirklis"

Darbības gadi
2001

Diriģenti
Roberts Liepiņš, Kaspars Freimanis, Uldis Kokars

Informācija
Koris „Mirklis” uz pirmo mēģinājumu sanāca 2001.gada 1.februārī. Kora galvenais diriģents ir Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš.
Kolektīvs tolaik tika dibināts ar konkrētu mērķi – piedalīties garīgās mūzikas svētkos, kas veltīti Katoļu jaunatnes dziesmu svētku 70.gadadienas atcerei Aglonā. Garīgās mūzikas repertuārs ir atšķirīgs no tradicionālo dziesmu svētku repertuāra un sarežģīts. Tādēļ lielākoties koris sastāv no mūzikas skolotājiem un pieredzējušiem dziedātājiem.
Pamazām kora repertuārā tika iekļautas arī tautas dziesmas, latviešu un ārzemju komponistu dziesmas.
Laikam ritot kora sastāvs ir nedaudz mainījies, klāt nākuši jaunieši.
Koris „Mirklis” regulāri koncertēja gan rajonā, gan citās Latvijas vietās, piedalījās dziesmu svētkos. Balvu rajona koris "Mirklis" beidza pastāvēt 2010.gadā, kad likvidējā Balvu rajonu. Kopš 2012. gadā darbojas Balvu Kultūras un atpūtas centra paspārnē.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 2005.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze