2005

Поиск

Наверх

Daugavpils Latviešu kultūras centra jauktais koris "Daugava"

Darbības gadi
1956

Diriģenti
Staņislavs Broks, Terēzija Broka, Pēteris Trulis, Harijs Kraulis, Silvija Sudņika, Edgars Znutiņš, Jevgeņijs Ustinskovs

Informācija
Tautas koris „Daugava” (sākotnējais nosaukums – Daugavpils 1. kultūras nama koris) tika dibināts 1956. gada oktobrī. Korī pārsvarā dzied jaunieši no Daugavpils pilsētas mācību iestādēm. Kora pirmais vadītājs bija Staņislavs Broks.
Kolektīvam ir plašs repertuārs: no renesanses autoru darbiem līdz XXI gadsimta skaņdarbiem. Svarīgu vietu kora repertuārā ieņem garīgā un tautas mūzika.
Koris ir piedalījies daudzos Vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā, Latgales novada dziesmu svētkos.
Koris ieņēma godalgotas vietas Dziesmu svētku konkursos, kļuva par VI Vispasaules jaunatnes festivāla laureātu, sekmīgi uzstājās Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Austrijā, Francijā. Pēdējos gados "Daugava" uzstājās Ungārijā, Lietuvā, Ukrainā, Baltkrievijā, Vācijā, Austrijā, Polijā, Nīderlandē, Spānijā, Krievijā, Lielbritānijā.

Saistība ar Latgales dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada, 2005.gada un 2010.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
Latgales mūzikas kultūra vakar un šodien : zin. rakstu krāj. / sast.: Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis ; DU Mūzikas un mākslu fak. - Daugavpils : Saule, 2005. - 103 lpp. : il.  ISBN 9984-14-285-X

Citi resursi
Literatūras saraksts par kora darbību LCB e-katalogā