2005

Meklēšana

Uz augšu

Ēvalds Siliņš

Komponists, pedagogs, diriģents

Dzīves gadi
1919-2015

Biogrāfija
Ēvalds Siliņš dzimis 1919.gada 10.martā Valkas apriņķa Ēveles pagasta Ķemeres I pakāpes pamatskolā.
No 1932.g. līdz 1938.g. mācījās Priekuļu lauksaimniecības vidusskolā. Vienlaikus apguva klavieru spēli Cēsu pilsētas Tautas konservatorijā. Pēc tam turpināja apgūt mūziku neklātienē: 1962.gadā ar izcilību beidza J.Vītola Latvijas valsts konservatorijas Kordiriģentu nodaļu, pēc tam vēl divus gadus studēja Kompozīcijas fakultātē pie Lūcijas Garūtas.
Gandrīz 50 gadus (1948 - 1996) strādāja par mūzikas skolotāju Rūjienas vidusskolā. Uzskatot, ka latviešu koru kultūras tālākai izaugsmei ir nepieciešams radikāli uzlabot jauniešu prasmi dziedāt pēc notīm, pirmais Latvijā 1966.gadā sāka pielietot un propagandēt relatīvās solmizācijas sistēmu, kuru dažus gadus vēlāk ieviesa visās Latvijas vispārizglītojošās skolās.
Gan viens pats, gan kopā ar citiem autoriem ir izstrādājis ap 80 metodisku darbu muzikālās audzināšanas jomā, tai skaitā 12 oficiālas mācību grāmatas, kuras lieto vēl šodien.
Visu mūžu Ēvalds Siliņš ir darbojies arī kā kordiriģents, vislabākos panākumus ir guvis ar skolu koriem: tie trīs reizes kļuvuši par dziesmu svētku laureātiem.
Kā komponists pirmo reizi kļuva pazīstams ar savu kara laikā sacerēto latviešu karavīru dziesmu "Paliec sveiks, mans mazais draugs". 
Nopietni kompozīcijai pievērsies pēc 1957.gada, kad Maskavā bērnu dziesmu konkursā dziesma "Dārzeņi" ieguva visaugstāko novērtējumu. Arī vēlāk komponista darbība visvairāk saistīta ar skolu - pāri par simt bērnu dziesmu un latviešu tautas dziesmu apdaru bērnu koriem.
Tautas dziesmu apdares skanējušas četros Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos, "Līgo dziesmas" svētkos dziedātas pat divas reizes.
1996.gadā ir apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa Goda zīmi.
1998.gadā ir ievēlēts par pirmo Rūjienas pilsētas Goda pilsoni.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Tautas dziesmas apdare ir izpildīta 2005.g. Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti
www.rujiena.lv

Citi resursi
Literatūras saraksts par Ēvalda Siliņa darbību LCB e-katalogā
Ēvalda Siliņa darbu saraksts LCB e-katalogā