2005

Meklēšana

Uz augšu

Pauls Kvelde

Diriģents, pedagogs

Dzīves gadi
1927-2017

Biogrāfija
Dzimis 1927.gada 23.februārī Cēsu rajona Priekuļos. Mācījies Auces pamatskolā un Rīgas 1.vidusskolā. Studējis LLA Mehanizācijas fakultātē (1945-1951) un LVK Kordiriģēšanas nodaļā (1950-1955) pie J.Dūmiņa, K.Mediņa, bet trīs pēdējos gadus pie T.Kalniņa.
Studiju gados vadījis amatierkopas Jelgavā, Rīgā un Lielvārdē, sācis strādāt par Ogres rajona kolhoza „Lāčplēsis” jauktā kora diriģentu (1951-1972), norīkots darbā par LPSR Valsts dziesmu un deju ansambļa „Sakta” kormeistaru (1955-1958).
Vācis un pētījis latgaliešu tautasdziesmas, bijis Preiļu etnogrāfiskā ansambļa konsultants. Daugavpilī darbojies kā Muzikāli dramatiskā teātra kormeistars un diriģents (1958-1960) – galvenā diriģenta Mendeļa Baša palīgs, kā arī veicis pedagoģisko darbu.
Pēc pārcelšanās uz Rīgu kļuvis par J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mācībspēku (1961-1994).
Gandrīz 20 gadus bijis Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs (1969-1988), profesors (1983). Bijis Valsts Akadēmiskā teātra (tagadējā Latvijas Nacionālā teātra) mūzikas daļas vadītājs (1962-1967).
1962.gadā atsāk vadīt vīru kori „Absolventi”, 38 gadus ir tā galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs (1960-1998).
Nodibinājis LR Meža darbinieku vīru kori „Silvicola”, ir tā mākslinieciskais vadītājs un diriģents (kopš 1980).
No 2003. līdz 2014. gadam ir Lielvārdes senioru kora „Kamene” diriģents.
LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks (1977), LPSR Tautas skatuves mākslinieks (1990), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1997).
Virsdiriģents XVIII-XXIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, Baltijas starptautiskajos studentu dziesmu svētkos Gaudeamus,  kā arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, piedalījies novadu dziesmu svētkos.
Miris 2017.gada 18.jūnijā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem
Piedalījās 1990.gada un 2005.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents, 2010.gada dziesmu svētkos kā goda virsdiriģents.

Izmantotie avoti
Kvelde Pauls // Ilma Grauzdiņa. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti. – Rīga: Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”, 2008. – 182.lpp.

Citi resursi
Literatūras saraksts par Paula Kveldes darbību LCB e-katalogā
www.letonika.lv