1990

Meklēšana

Uz augšu

L. Garūta - Mūsu Tēvs debesīs


L. Garūtas mūzika

No kantātes

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, ka mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība un spēks, un gods.
Mūžīgi mūžos, Āmen.

Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala: Koru koncertu dziesmu teksti: XX vispārējie latviešu dziesmu svētki / sast.. Maija Rožlapa. – Rīga: E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1990. – 104.lpp.

Notis .pdf failā (1.35 MB)

Dziesmas jauktajiem koriem II: XXI vispārējie latviesu dziesmu svētki. 2.d. - Rīga : E.Melngaila Tautas makslas centrs, 1992. - 10. -13. lpp.